Genindvielse af Skolebigården 2005

Ved hjælp af egne og søgte midler, lykkedes det KABF at udvide sin skolebigård og desuden at få fornyet og forøget vores beholdning af materiel. Det blev fejret - sammen med den nye honninghøst - søndag den 12. juni 2005.

Ved en lille sammenkomst bød formanden velkommen indenfor og Svend Branner fra DBF ønskede tillykke med ombygning og nyerhvervelser.

Syv nymalede trugstader og diverse tilbehør var købt for de fondsmidler der var stillet til rådighed, og ikke mindst det nye hegn, der var opsat på det lidt større areal.

I pavillonen var udstillet diverse bimateriel, blandt andet foreningens nye slynge, der fremover kan lånes. En ældre udtjent model vistes, som eksempel på hvordan biavlen stadig udvikler sig.