Ligustica biavl på Vestsjælland

En kold vinteraften først i marts var der vintermøde på Landbohøjskolen. Alice og Carl Andersen fra Vemmelev var kommet for at fortælle om deres biavl, der er koncentreret omkring den gule bi.

Deres biavlsaktiviteter går ud fra en forholdsvis lille have, men med bigårde og 120 familier rundt omkring på Vestsjælland og parringsstation på Omø.

Bestøvning af hvidkløver er en vigtig del af biavlen. Økonomien i bestøvningsarbejdet består dels i kontanter og lån af lagerrum, men giver jo også lidt honning - det lød dog ikke som om, der er meget nektar ved Storebælt.

En stor del af Alice og Carls arbejde med bier bliver lagt i Ligustica-avlerringen. Den blev stiftet i 2003, og der blev reklameret for at interesserede kunne komme med, hvis de havde lyst til at give en hånd med i et seriøst arbejde med at lave gode dronninger.

En forudsætning for at deltage er, at der indvintres 10 søskendedronninger hvert år. Dette kræver minimum 25 familier for at kunne give en god basis. Der er i øjeblikket 3 parringsstationer for Ligustica; på øerne Livø, Bogø og Omø.

Grundlaget for avlsarbejdet med Ligustica bier er, at en ren race ikke vil spalte ud. Der bør altså være mulighed for at fastholde de gode egenskaber, som gennem tiden er kommet ind i racen. Carl Andersen fremhævede Ligusticas fortrin på områderne sygdomstolerance, udrensningsevne, honningudbytte, tavlefasthed og at det er fredelige bier.

Blandt de mange erfaringer der blev givet videre var brugen af vådomlarvning, der sikrer en bedre mulighed for at transportere dronningecellerne rundt.

Det var en spændende aften, hvor vi endnu engang fik en fornemmelse af hvor travlt en dronningeavler har, når det er sæson. Carl Andersen har dog også tid til andet. Blandt andet vedligehold af hjemmesiden www.ligustica.dk, hvor der kan læses mere.

/HWP