John Svarre på besøg i KABF

Midt i marts havde vi besøg af en erfaren biavler. John Svarre er kendt i mange sammenhænge med biavl, ikke mindst fra hans optræden på TV.

John Svarres driftsform er tidligere beskrevet i TfB i juni 2003. Dette nummer af bladet er det stadig muligt at få, hvis du vil have hans vigtige huskelister om skæringsdatoer, beskrivelsen af dannelse af aflæggere, samt overvejelser om fodring.

Driftsformen blev denne aften beskrevet ved hans materiel, Norsk mål - opstabling. De fysiske rammer, hvor han med sin passer lægger cirkler ud på landkortet, så han kan se hvor bierne flyver hen.

Endelig var det vedligeholdelsen af bierne. Kendetegn her for Johns biavl er udskiftning af alle dronninger hvert år og omsmeltning af al voks og dermed kun anvendelse af kunsttavler.

De faktorer, John mener, man skal være specielt opmærksomme på for at undgå sværmning, er:

 • pladsmangel
 • gamle dronninger
 • sværmlystne bier
 • dårligt vejr
 • trækpauser
 • for stort antal bier
Forebyggelsen er:
 • god plads til yngel og honning
 • gode og unge dronninger
 • dronninger af sværmtræge familier
 • yngelfratagning til aflæggere
 • god ventilation af stadet

Konklusionen på ovenstående er derfor at biavl i høj grad er afhængig af gode dronninger, hvilket biavlere derfor må hjælpe med at lave.

Efter diskussion af driftsformen, blev der tid til at høre om de problemer, der har været med at få en ny etiket klar til det nye år. Det ser ud til, at der nu er en etiket, der uden problemer kan vaskes af glassene efter brug.

Aftenen sluttede med en række flotte lysbilleder.

/HWP