Sommerudflugten 2006

I år gik sommerudflugten til Vestsjælland - hos biavler Claus Lap og til Birkegårdens Haver i Tågerup. 23 medlemmer havde tilmeldt sig, og på dagen viste vejret sig fra sin allerbedste side.

De fleste af os mødtes på Sjælør station, hvorefter det gik mod Svebølle, hvor Claus Lap er erhvervsbiavler. Han kunne præsentere en helt ny bygning til sin biavl, hvori der var indrettet bl.a. slyngerum, varmerum - så tavlerne kan gemmes lidt uden at krystallisere - samt kølerum. Sidstnævnte var praktisk, når man beskæftiger sig med levnedsmidler og kunne også benyttes til køling af honning, der ikke rigtig ville krystallisere.

Derudover indeholdt Claus Laps nye bygning god plads til biavlsmateriel, og navnlig til varer i den materialhandel, han netop har startet. Den nød mange at ose rundt i, og vi lignede glade bier, der har fundet en blomst med meget nektar.

Claus Lap fortalte herefter om sin biavl - han har været biavler i 20 år. Han har 400 familier, sælger 200 familier og producerer både ø- og friparrede dronninger. Området, han bor i, har raps og hvidkløver som de vigtigste honningkilder, men også hvidtjørn og andet. Ud over stader på marker, har han stader ved en mose og i skove. CL fandt en bigård på 10 familier optimal, idet et øget antal stader pr. bigård ikke giver større udbytte.

De fleste biavlere finder deres egne løsninger på problemerne - og Claus Lap var ingen undtagelse. Blandt andet havde han fremstillet et smart fodermagasin, som var nemt at fodre i og hvor overskydende foder kunne hældes tilbage og anvendes senere. Han fodrer længe - fra august til oktober og kun med 3-4 kg ad gangen.

Man kan forestille sig, at hvis forretningen går godt, kan man udvide med bifamilier og medarbejdere. Sådan var det ikke for Claus Lap. Hans bror hjalp til her i den travle tid, og han kunne godt hjælpe til med noget af det trivielle praktiske arbejde. Men selve opsynet med bierne, ville Claus aldrig "outsource" til andre og han fandt, at det øjeblik, han ikke selv havde overblikket med alle bifamiliers tilstand, ville han tabe hele forretningen på gulvet. Derfor var han i en tilstand, hvor han kunne sælge alt det honning, familier og dronninger, han kunne orke at lave - men udvide mere, det kunne han ikke.

Efter besøget hos Claus, kørte hele konvojen af biavlerbiler til Birkegårdens Haver i Tågerup. Her startede vi med at spise frokost - et stort dansk frokostbord, og var man sulten bagefter det, var det ens egen skyld. Efter frokosten havde Svend en lille gave til Viggo - en flot plakat af en Mercedes Honning-tankbil. Ak ja, man har vel lov at drømme - også om Heinos ansigtsudtryk, hvis man - beep beep - bakkede sådan en tankbil op foran hans butik og ville sælge honningen.

Herefter gik vi omkring i haverne, der helt forunderligt ligger blandt kilometervis af kornmarker til alle sider. Det arbejde, der var lagt, og bliver lagt i haverne, var meget imponerende, men desværre var vi der nok på et lidt dumt tidspunkt, idet f.eks. Rhododendron var blomstret af, og meget andet nok var på vej, men endnu ikke i fuldt flor.

Udflugten sluttedes af med kaffe og kage, og var man ikke stadigvæk mæt, var der god mulighed for at få stillet sulten igen.

/Thøger Eskildsen