Fra biavler i Argentina til Frederiksberg

Vores næstformand i KABF Robin Kastrup gennem godt 6 år, fortalte ved mødet d. 7. november 2006 dels om sin biavl i Argentina hvor han startede i 1988 og derpå om sin biavl her i Danmark hvortil han kom i 1997.

Først gav han en flot beskrivelse af Argentina, der er 60 gange så stort arealmæssigt som Danmark. Hans bedsteforældre emigrerede til Argentina for mange år siden, men da begge hans forældre har danske aner og forstår dansk, da har vejen "tilbage" til Danmark ikke været lang.

Argentina har mange forskellige landskabstyper, fra det kolde syd til det tropiske nord. Dette giver et land med utrolig mange forskellige pollen- og nektarkilder for bierne.

Der er ca. 26.000 biavlere med anslået 126 familier hver, men hvor 27% har mere end 100 familier. Honningproduktionen er fra 1982 til 2000 vokset fra 35.000 tons til 90.000 tons hvilket giver et udbytte pr familie på 30-35 kg.

I argentinsk biavl bruges udelukkende rammemålet Langstroth, hvilket også er kendt fra mange andre lande. Vi så billeder fra flere bigårde med de karakteristiske hvide opstablingskasser.

Robin fortalte om de bisygdomme og skadedyr der giver problemer i Sydamerika, og noget om traditionerne for behandling af disse. Med storbiavl har der været en anden praksis end vi kender til, med udbredt anvendelse af kemiske midler til sygdomsbehandling.

Robin nåede op på at passe godt 70 familier i Argentina.

Med base i Frederiksberg Have har han nu "kun" godt 40 familier placeret rundt omkring i private haver og på det seneste også i flere offentlige anlæg. Robins biavl er nu hovedsagelig 12 x 10 opstabling, men også 3 flotte trugstader i Haveselskabets have. Udbyttet har de senere år været over 50 kg i snit for disse bybier.

HWP