Biplanter

Vores bier har brug for pollen og nektar, men hvor kommer det fra. Kan vi selv plante optimalt for at give bierne bedre vilkår, eller hvor skal bierne stå for at finde mest at leve af og opbygge forråd med. Disse spørgsmål blev godt belyst ved mødet d. 6. marts.

Marianne Folling, der har planteskolen Tidens Stauder ved Rønnede, lagde for med en flot gennemgang af biplanterne blandt de godt 600 arter hun har i sin planteskole. Gennemgangen blev godt illustreret med flotte billeder, der i øvrigt kan findes på hendes hjemmeside www.tidensstauder.dk.

Alle planterne skal ikke nævnes her, men vil man selv skabe lidt fornyelse i haven, så var der mange gode råd om at skabe variation med formerne og farverne på planterne. På hjemmesiden kan man så finde de over 100 planter der betegnes som bi- og sommerfugleplanter. Dem hørte vi om og fik oplysninger om hvilke jordbundsforhold der var optimale samt krav til lys/skygge.

Der blev skabt et godt grundlag for omplantning. Rådet i den forbindelse var undgå dem der bliver foræret væk, det er som regel dem der pludselig tager over i hele haven. Plant tæt for at undgå ukrudt. Endelig er det en god ide at plante mange af hver slags i mønstre. Gentagelser er en god ting i en have.

Tapani Ranta er Stadsgartner under Slots og Ejendomsstyrelsen. Han øste af sin store viden om hvor vi har de gratis biplanter i Hovedstaden. Hans bedste råd til den enkelte biavler om hvordan man finder sine nektarkilder, er at bruge sin spadserestok eller sin cykel. Er der noget inden for 500 m fra bigården, så finder man det bedst på denne måde.

Tapani Ranta gennemgik derpå måned for måned, hvad der er af store nektar/pollenkilder, og hvad der er af specielt spændende ting.

/HWP