Forskning i bisygdomme

Grundforskningen i Danmark er igen begyndt at interessere sig for bier. Ved vores møde d. 27. marts fortalte Annette Bruun Jensen om bisygdomme og herunder de områder der arbejdes med på Det biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer. Det er Institut for Økologi med afdelingen for Zoologi der har taget fat på bierne i et samarbejde kaldet Center for Social Evolution.

Man ser på hvorledes bierne forsvarer sig mod sygdomme. Det er blandt andet bierne der bliver fokuseret på, men også myrer og andre dyr.

Annette gennemgik de sygdomme der optræder i Danmark, og hvilken betydning de har. Det var en grundig, men hurtig gennemgang af, hvad det er man hører på de offentlige bisygdomskurser.

Kort fortalt er varroamiden kilde til mange af vores problemer, idet bierne svækkes efter angreb af varroa og derpå får virus. Sækyngel og deform vingevirus er de hyppigst forekommende virus. De kan nedbryde en bifamilie totalt. Blandt bakteriesygdommene er ondartet bipest den værste, men arbejdet under den offentlige bisygdomsbekæmpelse er med til at sikre en begrænset spredning af sygdommen. Nosema er encellede organismer (mikrosporidier), der medfører en tarmsygdom ved bierne.

Nosema optræder heldigvis ikke så ofte som tidligere, muligvis med baggrund i at der er gjort et stort arbejde for at undgå den ved forædling.

Kalkyngel er ikke nogen stor skadevolder i den danske biavl, men da der generelt ikke vides så meget om denne sygdom, så har man fokuseret forskningen på dette område. Annette er derfor meget interesseret i at opsamle viden om denne sygdom. Derfor, hvis der findes kalkyngel må man meget gerne indsamle mumier til Annette, med en lille historie om fundet.

I løbet af aftenen blev der tid til at kigge i stereomikroskop på bier der var medbragt, og der blev lavet undersøgelser for nosema.

/HWP