Sommerudflugt 2007

I år var sommerudflugten rykket til midt i maj måned. Turen var lagt her for at den ikke skulle falde sammen med den travle tid omkring Sankt Hans, hvor mange høster første gang. Der var imidlertid ingen der kunne forudse at foråret ville blive så varmt og hektisk som i år. Vores bier kunne så glæde sig over at få fred denne søndag, hvor turen gik til Sverige for godt 30 deltagere.

Der var aftalt møde med svenske biavlere fra Nord västra Skånes Biodlareforening ved deres udstilling på Sofiero. Denne udstilling var relativt hurtigt set idet det kun drejede sig om 2 trugstader. Vi fik imidlertid en fin introduktion til Sofiero haven og hørte om foreningens aktiviteter her, hvor de af og til har honningsalg.

Der blev derpå mulighed for at se haven. De mange rododendron var i flot blomstring, om end nogle mente at det ikke var som tidligere somre, måske pga. et for tidligt forår. Parken var også godt fyldt op med gamle biler, da der denne weekend var classic car.

Til frokost samledes vi og kørte til biavler Ingrid Bondesson der stillede sin gård til rådighed for vores frokost.

Hun fremviste efterfølgende sine 2 bipavilioner og slyngerum. Pavilioner er tilsyneladende mere udbredt i Skåne end vi kender til. Princippet er at man flytter sine bier hen til trækkilden, f.eks. starter man ved raps, derpå til lind og slutter hjemme hvor der overvintres.

Ingrid havde 2 modeller, med plads til 10 og 16 familier. Der var flere finesser ved indretningen, som løftekran og udluftning i taget.

Slyngerummet var fint indrettet i rum der tidligere havde været anvendt til storkøkken.

Næste stop på rundvisningen var en bigård syd for Helsingborg, hvor en biavler havde sine bier i et flot vådområde. Beklageligvis havde bigården været udsat for hærværk, så der var en familie der var lidt dårligt stemt overfor besøgende.

Vi klarede os dog igennem uden de store problemer og fik set opbygningen af de specielle svenske trugstader, hvor der anvendes det svenske rammemål Svea, der er 300 x 300 mm.

Vi erfarede at varroabehandling ofte sker med brug af andet end anvendelse af organiske syrer.

Besøget i den skånske biavlerforening havde været en stor oplevelse. Det er interessant at se hvor forskelligt biavl kan drives i hvad der synes som "naboforeninger".

Formand for Nord västra Skånes Biodlareforening Kent Lörd havde også været glad for besøget og de ville overveje en tur til København i 2008, så vi kan vedligeholde kontakten.

HWP