Biboliger gennem tiderne

Ved vort møde den 15. januar 2008 holdt Gunnar Thygesen foredrag om biavl gennem tiderne.

Gunnar har gennem sine mange år som biavler også interesseret sig for den historiske biavl. Vi kom på "rundtur" til det gamle Egypten hvor man samlede honning i vandrette lerrør stablet oven på hinanden, som kunne være stationære stader eller placeret på både som sejlede op og ned af Nilen. Så vandrebiavl er ikke en moderne opfindelse fra Amerika.

Herefter gik "rundturen" til næsten alle lande i Middelhavsområdet og i Afrika fra oldtiden og op til nyere tid.

Næsten alle tænkelige og utænkelige stadetyper blev vist i lysbilledforedraget.

Gunnar bekræftede gennem sit foredrag, at biavlere alle dage har været kreative og nysgerrige.

Tak til Gunnar for dette meget fine foredrag.

/Svend Jacobsen