Hvad bruger forskerne vores bier til?

I skolebigården kommer af og til nogle forskere fra LIFE for at undersøge vores bier. Den 26. februar var Svetlana (Lana) Vojvodic og Annette Bruun Jensen forbi KABF, for at fortælle om deres forsøg. Sidste sommer var der to familier vi troligt gik forbi, ved vores besøg tirsdag aftener sommeren igennem. Disse bier havde dog mange besøg, idet de to piger har aflagt mange besøg med indsamling af æg og yngel for øje.

Bierne indgår i forsøg i Center for Social Evolution, der er et større forskningssamarbejde om insekter der i lighed med bierne lever i sociale samfund. Et stort område der undersøges er insekternes forsvar mod sygdomme. Der er både det enkelte individs medfødte immunsystem, men også fælles forsvarsadfærd. I bifamilien lever mange individer tæt sammen. Denne livsform medfører normalt stor risiko for overførsel af sygdomme og parasitter mellem de enkelte individer. Det stiller derfor store krav til forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme. Noget der er specielt for bier ligesom for andre sociale insekter, er at de har en fælles hygiejnisk adfærd. Familiens medlemmer holder således sig selv, hinanden og boet fri for sygdomsfremkaldende stoffer.

Lana og Annette viste eksempler fra de forsøg de havde lavet bl.a. med at gro larver i kinesisk gele royal, hvorpå de udsatte larverne for bl.a. kalkyngel. De havde konstateret at droner var mere modtagelige for kalkyngel end arbejdere. Der sås også en tendens til at arbejdere renses hurtigere ud end droner.

Forsøgene fortsætter i den kommende sæson, hvor vi igen stiller to familier til rådighed. Der bliver også behov for analyser på fund af kalkyngel, i lighed med hvad der er undersøgt tidligere år. Ser i derfor større udbrud af kalkyngel hen over sommeren, så er det muligt at få problemet undersøgt nærmere.

/HWP