Sommerudflugt søndag den 25. maj 2008 for KABF

Besøg i andre bigårde er altid interessant for biavlere. Det fik vi igen god mulighed for ved dette års sommerudflugt, hvor vi først så skolebigården i Roskilde. Selvom bigården ligger et lidt støjende sted, lige op ad motorveje og tog, så var der nogle faciliteter, vi nok kunne være misundelige over.

Gammel Roskilde Amts Biavlerforening (GRAB) har et flot hus at mødes i med mange undervisningsremedier, så nye biavlere kan lære alt om biavl. GRAB er den største lokalforening i Danmark, så der er også behov for at have gode faciliteter til de nye elever, der hvert år dukker op. Formand Knud Graaskov viste rundt og fortalte om, hvordan bigården bruges. Vi fik også kaffe fra foreningens nye kaffemaskine, og hertil honningmadder.

GRAB har også en produktionsbigård i Glim nogle kilometer syd for skolebigården. Den står i en gammel frugtplantage, hvilket gav godt med honning. Denne honning blev specielt anvendt til det årlige Roskilde Dyrskue, hvor GRAB altid deltager med en stor stand. Det var lidt uklart, om de kunne få lov at fortsætte i dette område, da der er planer om en grusgrav i området.

Per, der er tidligere formand i GRAB, bor på et af de rigtig flotte steder på Sjælland med udsigt til "egen" sø og et fantastisk naturområde. Han står for slyngning af tavler fra GRABs bigårde, i et forholdsvis lille slyngerum, men med en pænt stor 12-solds-slynge. Per viste og fortalte os alt om sin biavl, hvilket også tidligere er beskrevet i et nummer af TfB (2003 nr 7). Det var spændende at se, hvor lidt plads man kan klare sig med, når man er erhvervsbiavler.

Sommerudflugten blev afsluttet ved Gisselfeld, hvor vi først indtog frokosten. Derpå fik vi en rundvisning af Gregory Bryan Kobett, der er gartner i paradehuset sammen med Stig Lauritsen (kendt af flere TV-seere for hans medvirken i haveudsendelser). Vi fik en rundvisning i noget af parken og en del af slottet. Alle fik en god fornemmelse af, hvordan parken var opstået, og hvor tilkørselsvejene var i gamle dage. Der er meget, der har ændret sig i de senere år på slottet.

Efter en årrække, hvor parken har været misligholdt, er der nu igen kommet orden i vedligeholdelsen. Vi var nogle, der fik en kort snak med overgartneren, der var meget ihærdig med at få genoprettet flere års laden stå til.

I paradehuset regerede Gregory og Stig med alle deres potter, hvilket er beskrevet i en flot bog "Krukker året rundt i paradehuset på Gisselfeld". Vi var flere, der fik velduftende pelargonier med hjem. Turen sluttede med dejlig kage på parkeringspladsen, hvorefter nogle drog tilbage mod Sjælør, og andre så lidt mere af Østsjælland.

/HWP

GRABs skolebigård med trug- og opstablingsstader.

Slotsgården på Gidselfeld. Vejret var til sommerhat.

Flot renoveret hestestald på Gidselfeld.

Den gamle lindealle, der netop er blevet klippet.

Kaffe og kage efter slotsbesøg.

Afslutning på Køge Havn.