Julemødet 2008. Buckfastbiens fader var Broder Adam

Ved julemødet havde vi valgt at vise filmen om Broder Adam.

Broder Adam var benediktinermunk på klostret Buckfast i England. Han blev født i Mittelbiberach i Tyskland i 1898 og blev 98 år. Filmen var blandt andet optaget på nogle af hans sidste rejser i begyndelsen af 90'erne, hvor han stadig rejste rundt for at eftersøge nye gener til at forbedre Buckfastbien, som han brugte det meste af sit liv på at frembringe.

Klostret Buckfast blev genopbygget i 1882, og fra den tid har der altid været holdt bier. Broder adam startede på klostret som 12-årig og var straks med i biavlen. Biavlerne havde også problemer med bidød på det tidspunkt. Den sorte bi, som man holdt, blev hårdt ramt af en bisygdom, hvor 30 ud af 46 familier døde.

I 1919 blev Broder Adam leder af klostrets biavl. Han ville fremavle en ny birace, der skulle være hårdfør, sygdomsresistent og en god honningproducent. I bestræbelserne for at nå dette rejste han over hele verden for at indsamle nye stammer. Buckfastbien, der blev resultatet af forædlingen, var god til at samle pollen, var fredelig, sværmtræg og modstandsdygtig over for en række sygdomme.

Kombinationsbien eller Københavnerkrydset, som vi kender, er i mange tilfælde en efterkommer af Buckfastbien. Buckfastbien har på mange måder vundet stort indpas i dagens biavl overalt på kloden.

/HWP