Kursus i biavl 2023

Undervisningsplan for Københavns Amts Biavler-forenings begynderkursus i biavl 2023

 

Vi afholder igen i 2023 begynderkursus for vores medlemmer, men vi har foretaget et par ændringer i kursusplanen i forhold til tidligere år:

 

Som kursusdeltager skal du være medlem af Danmarks Biavlerforening og medlem af lokalforeningen, Københavns Amts Biavlerforening (evt. af Amager Biavlerforening).

 

Kurset strækker sig over hele sæsonen 2023. For at gennemføre kurset, skal du deltage i skolebigårdsaftenerne gennem hele sæsonen.

 

Kurset indledes med en teoretisk del i april, der så fra maj går over i den praktiske del. Vi slutter den20. august med kombineret teori og praktisk undervisning.

Den teoretiske del giver dig viden om biernes anatomi, biernes samfund, røgt og pleje og meget mere på det teoretiske plan, mens den praktiske del - der følger efter - består af undervisning i mindre grupper ude i en af 4 skolebigårde, hvor vi har bierne, bistaderne og det øvrige materiel, her får man så at sige fingre i bierne og kan øve sig i at arbejde med dem, og senere dele erfaringer med erfarne biavlere.

Skolebigårdene ligger i og omkring København.

Den teoretiske del af undervisningen vil foregå, dels som fysisk undervisning på KU Science på Frederiksberg, dels som virtuel undervisning via Zoom. Tilmeldte kursister vil få tilsendt et link samt kode hertil.

 

 • Tirsdag den 11. april
  • Fysisk undervisning på KU Science, fra kl. 19:00 til 22:00

   

  • Tirsdag den 18. april
   • Virtuel undervisning fra kl. 19:00 til 20:30
   • Link til undervisning udsendes ca. en uge før

   

  • Tirsdag den 25. april
   • Virtuel undervisning fra kl. 19:00 til 20:30
   • Link til undervisning udsendes ca. en uge før

   

  • Tirsdag den 2. maj
   • Fysisk undervisning på KU Science, fra kl. 19:00 til ca. 22:00


  • Søndag den 20. august
   • Fysisk undervisning på KU Science, fra kl. 9:30 til 11:00. Derefter indvintring og myresyrebehandling i skolebigården på KU Science


  Undervisere er Morten Westy og Birthe Samuelsen.


  Den praktiske del af undervisningen indledes umiddelbart herefter i de enkelte skolebigårde.

   

  Skolebigårdene drives forskelligt og undervisningen foregår derfor ikke efter den helt samme skabelon, men vil variere afhængigt af hvem der er underviser/bigårdleder.

   

  Skolebigårdene er åbne på forskellige ugedage:

   

  • Hvidovre (Hvidovre Biavlerforening), har åbent mandag aften på adressen:

  Byvej 98, 2650 Hvidovre - ca. 200 m vest for Byvej. (det er en lang indkørsel)

   

  • Landbohøjskolens skolebigård - eller KU Science som den reelt hedder, har åbent tirsdag aften.

  Indgang fra Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg. Bag det sidste drivhus ud mod Ågade.
   


  • Skolebigården i Ejby, har åbent onsdag aften på adressen:

  Mosetoften 35, 2600 Glostrup


  • Amager Biavlerforenings Skolebigård, har åbent torsdag aften og adressen er:

  Tømmerupvej 34, 2770 Kastrup

   

  Det skal aftales på forhånd, hvilken bigård, der passer bedst – både for dig og for os. Det er vigtigt for os alle får mulighed for at se noget – får praktisk øvelse og dermed optimal undervisning. Det er især vigtigt i de første 4 aftner af den praktiske del, hvor vi gør noget ekstra ud af skolebigrådsaftnerne og sætter ekstra resurser ind til at tage sig af nye biavlere, derfor tages der et vist forbehold for hvor du kan komme ind (især er bigården på Frederiksberg erfaringsmæssigt populær).

  De første praktikaftner indledes enten kl. 17.00 eller kl. 18.00. Herefter vil mødetiden typisk være kl. 19.00. Du vil over sæsonen desuden kunne deltage i honningfratagning, og slyngning, vedligeholdelse og forberedelse af materiel, forberedelse til vinteren m.v. Disse aktiviteter vil typisk foregå i weekenderne.

   

  Den nemmeste måde at tilmelde sig på, er via. biavl.dk og inkluderer kursusgebyr, medlemskab i Danmarks Biavlerforening, Københavns Biavlerforening.

  (Helårs medlemskab inkl. kursus: Københavns Amts Biavlerforening)

  Er du medlem af Amager Biavlerforening giver det samme adgang til kurset som KABF-medlemmer har.

    

  Er du derimod allerede medlem af foreningen og kun skal betale kursusgebyr, kan du gøre det direkte til vores bankkonto. Det gør du ved at indbetale kursusgebyret (100,-) på Reg. 4424, kontonummer 0006021158, og angive dit navn og medlemsnummer.

   

  Vi vil forsøge at holde jer opdaterede på vokstavlen.dk og i Facebookgruppen: Københavns Biavlerforening.

   

  Vel mødt!

  KABF


  Teori (kort)

  Årtes gang i bigården

  Læs PDF her


  Sikker biavl - omhandlende bl.a. varroa og sygdombekæmpelse.

  Læs PDF her


  Honning - hvor kommer det fra...

  Læs PDF her