Mødedatoer

Mødedatoer i skolebigårdene:

KU SCIENCE /EJBY /AMAGER /HBiF

Kort og rutebeskrivelse

KABFs Skolebigård Kbh.:

Bag sidste drivhus mod Åboulevarden, bag KU Science, Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C

Indgang ved Rolighedsvej 23

- gå ned langs drivhusene ifølge skitsen. Der er åbent hver tirsdag kl. 19 i sommerhalvåret. Der er ikke adgang fra Åboulevarden.

Hvidovre Biavlerforenings Skolebigård:

Byvej 98, (ca. 200 m vest for Byvej) 2650 Hvidovre


KABF's Skolebigård Ejby:

Mosetoften 35, 2600 Glostrup


Amager Skolebigård:

Tømmerupvej 34, 2700 Kastrup

Facebook siden
Mødelokale KABF:

Landbohøjskolen, Auditorium A2-70.02, Thorvaldsensvej 40, 1871 FrederiksbergSkolebigårde


KABF har en skolebigård i Landbohøjskolens have på Frederiksberg (KU Science). Det er Danmarks ældste skolebigård. Der er ca. 5 til 8 bifamilier alle med dronninger på trug- og opstablingsstader.

Begyndere har her mulighed for at følge biavl/drift gennem hele sæsonen, og få de tips og trics man ikke kan læse i bøgerne. I sæsonen mødes medlemmerne i skolebigården tirsdage kl.19:00 og af og til er der "åbent hus arrangementer".


Se Møder i KABF ("X" i kalenderen) nederest på siden

Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til KABF’s ordinære generalforsamling 2023


Tirsdag den 26. september 2023, kl. 19.30 afholdes den ordinære generalforsamling i Caféen, Hvidovre Medborgerhus, Hvidovrevej 280, 2650 Hvidovre.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Morten Westy som dirigent.

2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag

5. Valg til bestyrelse:

  • Bestyrelsesmedlem for 2 år (Egon Christiansen, modtager genvalg).

  • Bestyrelsesmedlem for 2 år (Poul Erik Andersen, modtager genvalg).

  • Bestyrelsesmedlem for 2 år (Kristian Bang Andersen, modtager genvalg).

  • Suppleant for 1 år. (Ole Samuelsen, modtager ikke genvalg).

6. Valg af revisor og en revisorsuppleant. (Leif Stark og Morten Westy, modtager begge genvalg).

7. Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden Thomas Skall, Philip de Langes Allé 7A, st. tv. 1435 København K, e-mail: thomas@skall.dk , i hænde senest onsdag d. 13. september 2023.
Vinterarrangementer

KABF afholder en række spændende vinterarrangementer på tirsdage, i vores sædvanlige lokale (A2-70.02) på Science/LIFE (Landbohøjskolen) - disse møder er åbne for alle.


Yderdøren er åben fra kl. 19:00 og låses kl. 19:30, så kom i god tid. Der kan købes parkering via. EuroPark.


Møderne finder sted på:


KU SCIENCE

Thorvaldsensvej 40

1971 Frederiksberg C


Møderække:


* 5. december 2003:  Julemøde


Vi afholder vores traditionelle julemøde, hvor vi smager på honning og i det hele taget har en

hyggelig aften i hinandens selskab. Medbring et glas af din bedste honning fra den forgangne

sæson og få smagen bedømt af dine kollegaer ud i biavlen. Vi smager i kategorierne fast og

flydende. Medbring gerne kaffe og kage til pausen. I år vil Annette og Tom fortælle lidt om deres erfaringer med flow hive i deres have på Frederiksberg – og mon ikke også vi får lov til at smage flow-hive-honning?* 16. januar 2024: om Apimondia 2025


Sekretariatsleder i Danmarks Biavlerforening, Rune Havgaard Sørensen vil fortælle om Apimondia og vi kan tale om, hvad vi kan gøre i Københavns Amts Biavlerforening i den anledning, så vi kan være med til at gøre det til alletiders ”bigivenhed” for os selv og alle de mange gæster, der kommer til København i september 2025.* 20. februar 2024

information kommer senere* 19. marts 2024: Bisygdomme og varroa-resistens


Vi får besøg af seniorforsker Per Kryger, fra Århus Universitet i Flakkebjerg. Per vil fortælle om den nyeste viden om varroa og resistens, herunder resistente dronninger.

Skolebigården på KU SCIENCE


Søndag d. 20/8 kl. 11.30 Varroabehandling (myresyre) efter undervisning i bisygdomme.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Søndag d. 26/11 kl. 10.00  Varroabehandling (oxalsyre) og udlevering af oxalsyre.

   Medlemmer kan få udleveret oxalsyre til deres bifamilier (max. 10).

 

   Bestil senest søndag 19. november.

  Bestil gerne samtidig med fodring af familierne - så glemmer du    det ikke!

  Send en mail med navn og antal familier til: oxalsyre.life@gmail.com
Skolebigården i Ejby-------------------------------------------------------------------------------------------------

                                           

Lørdag d. 25/11 kl. 10.00   Varroabehandling (oxalsyre) og udlevering af oxalsyre.

   Medlemmer kan få udleveret oxalsyre til deres bifamilier (max. 10).

 

   Bestil senest søndag 19. november.

   Bestil gerne samtidig med fodring af familierne - så glemmer du det ikke!

   Send en mail med navn og antal familier til: oxalsyre.ejby@gmail.com

Amager Bigård (AMBF)


Aktiviteter aftales løbende på (praktik)møderne

Se evt.: www.amagerbi.dkHvidovre Biavlerforening (HBiF)

Aktiviteter aftales løbende på (praktik)møderne i maj